Alt burun etlerinin (alt konka) büyümesine konka hipertrofisi denir. Burun tıkanıklığı yaratan bu hastalığın tedavisinde hem ilaç hem de cerrahi yöntemler kullanılmaktadır.

Burun Eti Büyümesi (Konka Hipertrofisi) Nedir?

Alt burun etleri (Alt konka) burnun her iki yanında bulunan ve burun fonksiyonları için önemli görevlere sahip yapıdır. Bu etlerin büyümesine ise konka hipertrofisi denir. Burun etleri özellikle büyüdüğünde genellikle geceleri olan burun tıkanıklığı gözlenir. 

Burun Eti Büyümesi (Konka Hipertrofisi) Ne Gibi Şikayetlere Yol Açar?:

  • Burun Tıkanıklığı (Özellikle Geceleri)
  • Burun Akıntısı
  • Horlama

 

İzmir Manisa Burun Eti Büyümesi (Konka Hipertrofisi) Ameliyatları Nelerdir?

Burun etleri tamamen kesilerek kesinlikle çıkartılmamalıdır. Çünkü bu teknikte burun fonksiyonları bozulmakta ve solunum problemleri yaşanmaktadır. Aynı zamanda kuruma, kabuklanma, tekrarlayan enfeksiyonlar hatta nefes aldığını hissedememe gibi sorunlar oluşturabilir. Bu yüzden günümüzde burun etlerine yönelik daha korucuyu tedaviler uygulanmaktadır. Ameliyatlarına aynı zamanda alt konka redüksiyonu, türbinektomi, türbinoplasti gibi isimler de verilmektedir.

İzmir Manisa Burun Eti Büyümesi (Konka Hipertrofisi)’nde Radyofrekans Ameliyatı Nedir?

Alt konkaya özel bir cihaz ile radyofrekans enerjisi verilmesini takiben dokularda oluşan ısı hasarının büzülme ve sertleşme ile iyileşmesi prensibine dayanır. İşlemi takiben 2-3 hafta içinde oluşan sert iyileşme dokusu etlerde küçülmenin yanı sıra dış uyaranlarla ya da vücut pozisyonu ile oluşan genişlemeleri de önlemektedir. Yaklaşık 5-10 dk süren konka radyofrekans işlemi estetik ya da fonksiyonel amaçlı yapılan burun ameliyatları, kronik sinüzite yönelik ameliyatlar ve burun tıkanıklığı şikayeti olan hastalarda başka nedenle yapılan ameliyatlar sırasında da kolaylıkla yapılabilmektedir. İşlem sırasında burun etinde kesilme olmadığından işlem sonrası kanama olmamakta bu nedenle tampon uygulanması gerekmemektedir. İyi bir lokal anesteziyi takiben işlem sırasında ve sonrasında ağrı hissedilmeyen bu uygulamayı takiben hastalar hemen günlük aktivitelerine geri dönebilmektedirler. Radyofrekans ile başarılı sonuç alınan hastalarda alerjik rinit, vazomotor rinit gibi hastalıkların bulunması, hastaların sürekli olarak havanın kuru ve kirli olduğu, sigara dumanlı veya soğuk ortamlarda bulunmaları ya da damar genişletici ilaçlar kullanmaları durumunda alt burun etleri 6 ay – 1 yıl içinde tekrar büyüyebilmektedir. Bu durumdaki hastalarda radyofrekans işleminin tekrarı ya da endoskopik konka redüksiyonu önerilmektedir. Konka radyofrekans işlemi, şikayetlerin tekrarlama ihtimali dezavantajlarına karşın her bir uygulamanın yüksek başarı şansı, tampon gerektirmemesi, lokal anestezi ile yapılabilmesi ve kanamaya neden olmaması gibi avantajları nedeni ile hastalar ve hekimler tarafından en sık tercih edilen prosedürlerden birisidir.

Burun Eti Büyümesi (Konka Hipertrofisi)’nde Endoskopik Konka Redüksiyonu Ameliyatı Nedir?

Alt konka mukozası altındaki yumuşak dokuların ve konka kemiğinin kısmen çıkartılması işlemidir. Bu yöntem genellikle konkaların büyüklüğünde konka içerisindeki kemiğin önemli etken olduğu, radyofrekans uygulamaları ile isten sonucun alınamadığı, konkanın aşırı büyük ya da deforme olduğu veya radyofrekans işleminin tekrarlama ihtimali nedeni ile tercih edilmediği durumlarda uygulanmaktadır. İşlem genel anestezi altında yapılmakta ve mikro debrider teknolojisi ile uygulandığında 5-10 dakika civarında sürmektedir. Burun etlerine yönelik geliştirilen yeni mikro debrider cihazlarının boyutları çok küçük olduğundan işlem sırasında mukoza bütünlüğü bozulmamakta bu nedenle endoskopik redüksiyon ameliyatları da artık tampon kullanılmadan gerçekleştirilebilmektedir.Konkaların zengin kan damarı içeriği nedeni ile ameliyat sonrasında kanama ihtimaline karşı hastaların 72 saat boyunca istirahat etmeleri önerilmektedir. Son derece etkili bir yöntem olan Endoskopik konka redüksiyonu ameliyatını takiben etlerde önemli ölçüde küçülme olmaktadır. Yeni mikro debriderler yardımı ile alt burun etlerinin arka bölümlerine de ulaşılmakta ve bu kısımları genişlemiş ya da deforme olmuş alt konkalarda da başarı ile küçültme yapılabilmektedir. Bu durumdaki bazı hastalarda alt konka arka kısmına kısmi çıkartma ya da radyofrekans uygulanması da tercih edilebilmektedir. Endoskopik redüksiyon yöntemi konka mukozasını koruyan bir teknik olduğundan alerjik rinit, vazomotor rinit gibi tanıları olan, sürekli olarak havanın kuru ve kirli olduğu, sigara dumanlı veya soğuk ortamlarda bulunan ya da damar genişletici ilaçlar kullanan hastalarda uzun dönemde alt konkalarda tekrar büyüme olabilmektedir. Bu durumdaki hastalarda lokal anestezi ile radyofrekans uygulaması oldukça iyi sonuçlar vermektedir.