Vertigo baş dönmesi demektir. BPPV ise iç kulaktaki denge merkezinde bulunan kristallerin genellikle arka yarım daire kanallarına düşmesi ile meydana gelmektedir. Genellikle en sık şikayet baş hareketleri ile artan baş dönmesidir.

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Nedir?

İç kulaktaki denge merkezindeki kristallerin arka yarım daire kanallarına düşmesi ile oluşmaktadır. Genellikle hiç bir etken olmadan 30-50 yaşlarında ortaya çıkar. En sık şikayet baş dönmesi (vertigo)’dir. Baş dönmesi özellikle baş hareketleri ile artar. Baş dönmesi genellikle 2 dakikadan az sürer.

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Bulguları Nelerdir?

  • Vertigo (Baş dönmesi): Etraf döner tarzda saniyeler süren başdönmesidir.
  • Kısa sürer(paroksismal): Saniyeler veya dakikalar içinde şikayetler geçer.
  • Pozisyon: Pozisyon değiştirilmesi ile şikayetler artar.
  • Bulantı: Çok sık gözlenmez ancak görüle.

İzmir Manisa Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Teşhisi Nasıl Konur?

BPPV tanısında için anamnez oldukça önemlidir. Saniyeler süren ve baş hareketleri ile artan baş dönmesi şikayetinin varlığı oldukça önemlidir. Dix Hallpike testinin pozitif olması arka yarım daire kanallarının tutulduğu BPPV hastalarında oldukça önemlidir. Bu test mutlaka Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı tarafından yapılmalıdır. Test sırasında gözlerde görülen nistagmus ve ani başlayan baş dönmesi oldukça tipiktir.

Dix Hallpike Testi:

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) Hangi Hastalıklar ile Karışır?

  • Meniere Hastalığı
  • Labirentit (İç kulağın hastalığı)
  • Vestibüler Nörinit (Denge sinirinin enfeksiyonu)
  • Yüksek Tansiyon
  • Beyin Kanamaları
  • Felçler

Benign Paroksismal Pozisyonel İzmir Manisa Vertigo (BPPV) Tedavisi Nedir?

Dix Hallpike manevrası ile tanı konulur.  Epley Manevrası ile arka yarım daire kanallarından (posterior semisirküler kanal) kristallerin eski konumuna getirilmesi sağlanır. Semont manevrası da tedavide oldukça etkilidir. Tanı testleri ve tedavi manevraları alanında uzman olan hekimler tarafından yapılmalıdır. Tanı ve tedavi manevralarında videonistagmografi kullanımı oldukça önemlidir. Aksi halde etkilenen kanallar değişebileceği gibi tedavi süreci de çok uzar. İzmir

Epley Manevrası:

Semont Manevrası:

Tedavide, ilaçlar da kullanılab. Eğer baş dönmesi) şikayetlerinde azalma olunamazsa cerrahi tedaviler (singüler nörektomi, posterior semisirküler kanal oklüzyonu) uygulanabilir.