Ani işitme kaybı nedir? Üç gün gibi kısa bir süre içinde ilerleyerek işitmede kısmen veya tamamen kayıp olmasıdır. Hastalar tipik olarak kulaklarında uğultu ve çınlamanın olduğunu ve işitmenin azaldığını farkederler.

Ani İşitme Kaybı Nedir?

Üç gün gibi kısa bir süre içinde ilerleyerek işitmede kısmen veya tamamen kayıp olmasıdır. Genellikle tek kulak etkilenir. Hastalar tipik olarak sabah kalktıklarında kulaklarında uğultu ve çınlamanın olduğunu ve işitmenin azaldığını farkederler. Bazı hastalarda gün içinde giderek duyamadıklarını ifade ederler.

Aniden İşitme Kaybı Neden Olur?

Ani işitme kaybı yaşayan pek çok hastada hastalığın sebebini belirlemek mümkün olmaz. Hastaların yalnızca % 10 unda belirgin bir sebep bulunur. Kulağa zararlı bazı ilaçlar (aminoglikozit türü antibiyotikler: gentamisin v.b., bazı idrar söktürücüler, bazı sıtma ve kanser ilaçları), kabakulak kızamık gibi ateşli hastalıklar, kafa ve kulak travması, ani gürültüye maruz kalma, Meniere hastalığı ve pek çok farklı sebep ani işitme kaybına sebep olabilir. Nedeni belirlenemeyen hastalarda bazı olası problemlerin etkili olduğu tahmin edilmektedir. Bunlar arasında iç kulak içerisinde yer alan sıvı dolu kompartmanlar arasında yer alan çok ince zarların yırtılarak sıvıların birbirine karışması, kulağa giden çok ince damarları tıkanarak kulağa kan gitmemesi, haftalar öncesinde geçirilen bir viral üst solunum yolu enfeksiyonun tetiklediği bir takım mekanizmalar ile iç kulağı hasar görmesi, vücudun bir nedenle kendi iç kulak dokularını yabancı kabul edip bu dokulara zarara vermesi (otoimmün hastalık) sayılabilir. Virüsler arasında en çok uçuk (herpes simpleks) virüsünün 1. tipi sorumlu tutulmaktadır.

Ne Gibi Şikayetler Olur?

    • Ani işitme kaybı
    • Kulakta uğultu ve çınlama
    • Kulakta dolgunluk, basınç hissi
    • Dengesizlik
    • Baş dönmesi (Vertigo)

Neler Yapılmalı?

Kulak Burun Boğaz Uzmanı sizi dinledikten sonra muayenede ani işitme kaybını açıklayabilecek bir sebep olup olmadığını araştırmalıdır. Kulak yolunu kapatan kulak kiri, yabancı bir cisim, kulak iltihapları, orta kulakta sıvı birikimi kolaylıkla teşhis eder. Hemen bilinen bir sebep yok ise işitme testi ile işitme kaybının yönü, derecesi ve tipi belirlenmeye çalışır. Bu test ile işitme kaybının sebebine yönelik de ipuçları elde etmek mümkün olur. Bu veriler ile tedavinize geçilecektir. Tedavi öncesinde veya sonrasında manyetik rezonans görüntüleme (MR) ile kulak kemiğinizin içerisinde işitme–denge siniri üzerinde iyi huylu küçük bir kitle olup olmadığı kontrol edilmelidir. Vestbüler nörinom denilen bu durum tüm ani iştme kayıplarının % 4 ünden sorumludur. Kitlenin tedavisi aciliyet gerektirmediği için ani işitme kaybının tedavisi sonrasında da filimin istenmesi mümkündür.

Acil bir Durum mudur?

Ani işitme kaybı acil tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Zaman ilerledikçe hastanın tedaviden fayda görme şansı düşer. İstatistikler hasta ne kadar erken başvurursa tedavi şansının o kadar fazla olacağını göstermektedir. İşitmenizde kısa sürede belirgin azalma olduğunu fark ederseniz derhal bir Kulak Burun Boğaz hekimine başvurmalısınız.

Hastalar hiç bir tedavi almasalar da % 60-65 oranında kendiliklerinden kısmi veya tam iyileşme gösterirler. İyileşme hastalığın başlangıcından önceden tahmin edilemeyecek bir süre sonra başlayabilir. Ancak tedavi geciktikçe iyileşme beklentisi azalmaktadır. Bu nedenle erken tedavi önem kazanmaktadır.

Erken başvuru dışındaki bazı faktörler de iyileşme şansını etkileyebilir. Hastanın genç olması, işitme kaybının kısmi olması, daha çok pes seslerin etkilenmesi, başdönmesinin olmaması olumlu faktörlerdir. Yaşlı hasta, tam işitme kaybı, tiz sesleri daha çok etkileyen kayıp ve eşlik eden başdönmesi şikayeti olumsuz faktörlerdir. Faktörlerin olumlu olduğu bir hastada tam veya kısmi iyileşme şansı % 80-85 lere kadar çıkar. Tüm faktörlerin olumsuz olduğu hastada ancak % 25 lik bir iyileşme şansından bahsetmek mümkün olur. Hastaların bir grubunda işitme kaybı düzelse bile çınlama kalıcı olabilir.

Ani İşitme Kaybı Tedavisi Nedir?

İzmir Manisa ani işitme kaybı nedeni bilinemeyen bir rahatsızlık olmasından dolayı üzerinde fikir birliği oluşmuş kesin bir tedavisi yoktur. Pek çok farklı ilaç ve değişik tedavi metodu denenmiştir. Bu nedenle bazı klinikler gelen hastalara çok uzun bir ilaç listesi uygulamayı tercih etmektedirler. Bu ilaçların arasında çeşitli serumlar, kan dolaşımını güçlendiren damar genişleten ilaçlar ve bunların yanında tesadüfen kullanımı düşünülmüş çok sayıda farklı ilaç mevcuttur.  Bilimsel çalışmalarla ani işitme kaybında gerçekten etkin olduğu kanıtlanan tek ilaç kortizon (steroid) dur. Kortizon birtakım virüs ilaçları ile birlikte verildiğinde etkinliği artmaktadır. Kortizonu uygulamanın bir diğer şekli de kulak zarı içine enjekte etmektir. Bu tedavi ağızdan veya damardan verilen kortizonun etkisiz kaldığı hastalara verilir. Veya doğrudan asıl tedavi yöntemi de olabilir. Kortizonun hastanın vücudunda yaratacağı yan etkilerden korumak mümkündür. Bunun dışında basınçlı kabinlerde oksijen tedavisi (hiperbarik oksijen tedavisi)  günümüzde oldukça popüler tedavi yöntemidir. İzmir manisa Hiperbarik oksijen tedavisinden hastalar oldukça yarar görmektedir.

Kulağım Kaç Yaşında?

Kulağınızın kaç yaşında olduğunu basit bir test ile anlayabilirsiniz. Testin optimum sonuç verebilmesi için lütfen Kulaklık ve 1080p (Full HD) çözünürlükte bu videoyu izlemelisiniz. Yaşla birlikte iç kulaktaki tüysü hücreler zarar görür ve bu da karşımıza presbiakuzi (yaşlılıkta görülen işitme azlığı) olarak çıkar. Unutulmamalıdır ki, bu basit işitme testi, size yapılan odyometrik testlerin yerini tutmaz.