Ağız içinde görülen ağrılı yaralara aft denilmektedir. Latince aftöz stomatit (aphtous stomatitis) olarak adlandırılmıştır.


Ağız Yarası (Aft) İzmir Manisa

İnsanların %10-25’inde gözlenen ağrılı ağız yaraları küçük, büyük ve herpetiform olarak üç grupta değerlendirilmektedir. 2-4 mm genişliğinde olan küçük (minör) aftlar en sık gözlenen formdur. 7-10 gün içinde kendiliğinden kaybolan bu yaralar 1-4 ayda bir tekrarlama özelliğini taşıyabilmektedir. Genellikle dudakta, dil kenarlarında ve ağız tabanında görülmektedir.

Aftların tam olarak nedeni bilinmemektedir. Bazı insanlarda kalıtımsal olduğu düşünülmektedir. Demir, B vitamini ve folik asit eksiklikleri ile stres, adet dönemi, tahriş ve diş macununa karşı alerji gibi durumlardan sonra da aft görülebilmektedir. Bazı enfeksiyonlarda da (herpes simplex virüs, varisella zoster virüs, koksaki A virüsü) afta benzeyen yaralar görülmektedir. Bazı ilaçlardan sonra da bu ağızdaki tekrarlayan yaralar görülebilmektedir.

Ancak ağızda geçmeyen yara gözlenirse mutlaka kulak burun boğaz hastalıkları uzmanına muayene olmanız gereklidir. Çünkü geçmeyen yaralar kötü huylu tümörlerin bir bulgusu olabilir.

Tedavide altta yatan bir neden varsa o kaldırılmalıdır. Demir, B vitamini veya folik asit eksikliği varsa bu tedavi edilmelidir. Ağız hijyeni (temizliği) oldukça önemlidir. Bu yüzden özel gargaralar oldukça yararlı olmaktadır. Kortizon içeren özel kremler yaraların çabuk geçmesini sağlar. Ayrıca yara olduğu dönemde çok sıcak ve baharatlı yiyeceklerden uzak durmak önemlidir.