kulak burun boğaz uzmanı

FacebookTwitter

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Kulağa Tüp Takılması

on Nisan 18, 2013

Kulağa tüp takılması, kulak zarının çizildikten sonra ventilasyon tüpü denilen  basınç eşitleme tüpünün (havalanma tüpünün) kulak zarına takılmasıdır. 

Otitis Media (Orta Kulak Enfeksiyonu)

on Ağustos 14, 2018

Orta kulak boşluğunun enfeksiyonunu tanımlar. Genellikle kulakta ağrı, akıntı, işitme azlığı görülür. Akut otitis media, kronik otitis media, efüzyonlu otitis media ve rekürren otitis media olarak sınıflandırılır.