kulak burun boğaz uzmanı

FacebookTwitter

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Ani İşitme Kaybı

on Nisan 09, 2013

Üç gün gibi kısa bir süre içinde ilerleyerek işitmede kısmen veya tamamen kayıp olmasıdır.Hastalar tipik olarak kulaklarında uğultu ve çınlamanın olduğunu ve işitmenin azaldığını farkederler.

Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo

on Nisan 09, 2013

İç kulaktaki denge merkezinde bulunan kristallerin arka yarım daire kanallarına düşmesi ile meydana gelmektedir. Genellikle en sık şikayet baş hareketleri ile artan başdönmesidir.

Meniere Hastalığı

on Nisan 02, 2013

Meniere hastalığı iç kulakta bulunan ve dengeden sorumlu sıvıların basıncındaki artışın neden olduğu bir hastalıktır. En önemli bulguları ataklar halinde baş dönmesi, işitme kaybıdır.

Otitis Media (Orta Kulak Enfeksiyonu)

on Ağustos 14, 2018

Orta kulak boşluğunun enfeksiyonunu tanımlar. Genellikle kulakta ağrı, akıntı, işitme azlığı görülür. Akut otitis media, kronik otitis media, efüzyonlu otitis media ve rekürren otitis media olarak sınıflandırılır.